Bevlogen bewogen

Implementatie The Natural Step | voor Woonbedrijf Eindhoven The Natural Step
The Natural Step
is een werkmethodiek, ontwikkeld in Zweden, die zich richt op de ontwikkeling van een samenleving die beter is ingericht voor meer duurzaamheid. Rob maakte er kennis mee en raakte meteen bevlogen door de kracht van eenvoud van de op wetenschap gebaseerde aanpak: “In 2012 startte ik met de implementatie ervan bij Woonbedrijf Eindhoven. Samen met een andere Eindhovense corporatie waren we zo de eerste die dat systeem en die spelregels consequent gingen toepassen. Inmiddels hebben meer dan 50 woningcorporaties in Nederland dit voorbeeld gevolgd.” Rob vertelt over zijn ervaringen in deze video:

In 2016 zijn Rob en zijn collega’s vanuit die voorbeeldfunctie uitgenodigd om op bezoek te komen bij Koning Carl Gustaf XVI van Zweden, ambassadeur van The Natural Step. In 2018 heeft de Nederlandse afdeling van The Natural Step Robs inspanningen beloond met een Certificate of Honor.

Buurtcultuurfonds en ‘Social Design’ in wijkaanpak | voor BrabantWonen ’s-Hertogenbosch en Oss Vanuit het geloof dat cultuurmakers vaak meer los krijgen in een buurt dan de gebruikelijke instanties, stond Rob mede aan de basis van het City Change Center in ’s-Hertogenbosch en de oprichting van het Buurtcultuurfonds. Rob: “Het betrof een samenwerking tussen destijds zes woningcorporaties en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Met honderden opdrachten op het gebied van kunst en cultuur heeft het Buurtcultuurfonds geleid tot een stevige verankering van ‘Social Design’ in de wijkaanpak.”

Dutch Design Week Voor Rob is de Dutch Design Week in Eindhoven een prachtige mogelijkheid om innovatieve concepten te ‘pitchen’: “In de afgelopen jaren heb ik enkele ervan via Woonbedrijf in Eindhoven kunnen tentoonstellen. Mooi voorbeeld daarvan was de Circulaire Fabriek in 2015, waarmee we een stevige aftrap hebben gegeven voor het circulair denken bij woningcorporaties. In 2016 voerden we een zeer druk bezochte expositie over het Buurtcultuurfonds en ‘Social Design’.” Ook in de jaren daarna is Rob steeds betrokken geweest bij exposities voor de DDW.

Duurzaamheidsakkoord ’s-Hertogenbosch en Oss

In 2018 vervulde Rob een hoofdrol in het sluiten van het Duurzaamheidsakkoord Wonen tussen de gezamenlijke Bossche woningcorporaties, huurdersorganisatie en gemeente ’s-Hertogenbosch: “Ik mocht één van de penvoerders zijn van dat akkoord. In 2019 is op basis van dit akkoord voor de gemeente Oss een vergelijkbaar akkoord gesloten.” Deze duurzaamheidsakkoorden bleken in beide gevallen een ‘boost’ te geven aan de duurzaamheidsambities van de deelnemende partijen en dienen momenteel als voorbeeld voor andere steden.

    PSV Streetleague

    Naast de inzet van cultuur werkt Rob ook graag met verschillende andere instrumenten om zijn wijkaanpakken te bekrachtigen: ”Sport bijvoorbeeld! Altijd weer een prachtige, krachtige tool, om makkelijk en mooi in gesprek te komen met buurtbewoners.” Zo was Rob – in intensieve samenwerking met PSV – de geestelijk vader van de PSV Streetleague, waarin elke buurt de mogelijkheid had om één of meerdere teams in te schrijven. Deze ‘league’ bestaat – inmiddels onder de naam PSV United – nog steeds, in de vorm van een competitie die door het hele jaar heen loopt. “Het uitkomen voor deze competitie doet echt iets met jongeren. Ze raken actief betrokken bij de buurt en worden er zelfs trots op.”