Wat beweegt Buro Bogaarts?

Rob vertelt het je zelf…

Mijn missie | #WHY

Kijk ik naar de wereld om ons heen, dan schommel ik op en neer tussen verbazing en boosheid over hoe wij mensen omgaan met onze planeet. Er is weliswaar een groeiend duurzaam besef, maar over het algemeen lijkt het gevoel van urgentie maar nauwelijks door te dringen. We moeten dingen écht anders gaan doen, om het goed te blijven hebben op deze aarde. En gelukkig kán dat ook. Er zijn steeds meer ‘planet proof’ alternatieven voorhanden om met behoud van welzijn en welvaart, toekomstbestendig te leven, wonen en werken. Daar wil ik een bijdrage aan leveren:

  • Het is de missie van Buro Bogaarts om mensen en organisaties in beweging te brengen richting een toekomstbestendige samenleving. Een die meebeweegt met wat onze planeet aankan.

Mijn visie | #HOW

Het is mijn visie én ervaring, dat mensen en organisaties toekomstbestendig leven, wonen en werken echt wel graag omarmen. Áls ze maar concreet ervaren dat ‘samenleven in harmonie met natuur en milieu’ meer mogelijkheden dan bedreigingen brengt. Dat het geen lastige opgave is, maar een haalbaar alternatief. Dat is dan ook wat ik ze aanreik. Hoe? Door in het hart van de samenleving mensen en projecten in beweging te brengen: in de woonwijken, in ‘corporatieland’, in het bedrijfsleven. En strevend naar natuurinclusiviteit, biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptie. Zie het maar als werken aan ‘kwaliteit van leven’ vanuit één nuchtere Brabantse visie:

  • Het is de visie van Buro Bogaarts dat mensen en organisaties toekomstbestendig leven en werken gaan omarmen, als ze ontdekken dat het neerkomt op ‘gewoon de goeie dingen doen’.

Mijn werkwijze | #WHAT

Ik help corporaties, overheden en bedrijfsleven in alle werkvelden die direct of indirect te maken hebben met het creëren van een toekomstbestendige samenleving, waarin het goed wonen, leven en werken is. Door te adviseren op basis van jarenlange ervaring. Door te inspireren vanuit een onvervalste Brabantse nuchterheid, met energie en ‘boerenverstand’. Door mensen binnen en buiten mijn aanzienlijke netwerk in te zetten of aan elkaar te koppelen. Door storytelling en het geven van opleidingen. Kortom: door tools die stapsgewijs bewijzen dat ‘toekomstbestendig leven’ niet een vaag idealisme is, maar een haalbaar realisme:

  • Buro Bogaarts biedt mensen en organisaties díe tools, die hen stapsgewijs, comfortabel en succesvol de transitie laten maken naar toekomstbestendig leven, wonen en werken.