Werkvelden

Kort gezegd adviseert en ondersteunt Buro Bogaarts in alle werkvelden die direct of indirect te maken hebben met het creëren van een toekomstbestendige samenleving, waarin het goed wonen, leven en werken is. Je kunt hierbij denken aan opgaven in de volgende domeinen:

 

  • Assetmanagement / strategisch voorraadbeleid
  • Verduurzamen van woningvoorraad, leefomgeving en/of bedrijfsvoering
  • Energietransitie
  • Wijkaanpak
  • Klimaatadaptief en/of circulair ontwikkelen en bouwen
  • Introduceren en/of versterken van biodiversiteit en natuurinclusiviteit
  • Inrichten van bedrijfsprocessen om te kunnen deelnemen aan de circulaire economie
  • Duurzaam inspireren en opleiden van mensen, organisaties en netwerken
  • Kennismaken met de principes van The Natural Step 
  • Et cetera…

Wil je eens van gedachten wisselen over de opgave die vóór je ligt om te zien of Buro Bogaarts je verder kan brengen? Bel me op 06 – 53 96 11 68 en laten we elkaar inspireren!