Voor wie?

Buro Bogaarts is er voor jouw organisatie als jullie een significante bijdrage willen leveren aan een toekomstbestendige samenleving waarin het goed leven, wonen en werken is, maar je nog niet (helemaal) weet aan welke knoppen je daarvoor moet draaien. Hoe we dat doen? We maken je ‘papieren ambities en concepten’ sámen waar, door ze eerst concreet te maken en vervolgens praktisch te vertalen naar stapsgewijze plannen. Plannen die jouw organisatie ook daadwerkelijk aankan én die rusten op duurzame pijlers zoals natuurinclusiviteit, biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptie. Daarbij houden we rekening met jouw doelen.

Wil je weten of en hoe Buro Bogaarts iets voor jouw organisatie en doelen kan betekenen? Bel me dan gerust op 06 – 53 96 11 68. Ik help je graag verder.

  Als je bij of voor een woningcorporatie werkt

  … starten we vanuit van je assetmanagement, waarmee we alle opgaven aanpakken:

  • de energietransitie richting 2050 met alle verduurzamingsvraagstukken van dien
  • het toekomstbestendig verbeteren van (de leefbaarheid in) buurten en wijken
  • verantwoord voorraadbeleid
  • het slagvaardig aanpassen van de organisatie-inrichting op de gekozen koers
  • et cetera

  Als je werkzaam bent bij overheden

  … starten we vanuit de opgaven die erop gericht zijn om leefomgeving en wijken te verduurzamen:

  • het concretiseren van ‘verre toekomstdoelen’ naar concrete stappenplannen
  • het bij elkaar brengen van partijen en netwerken die deze stappenplannen kunnen waarmaken
  • het ‘op locatie’ bestuurlijk / bedrijfskundig ondersteunen van betrokken afdelingen en partijen
  • het daarbij inspireren en praktisch begeleiden van de kartrekkers
  • et cetera

  Als je in het bedrijfsleven actief bent

  … vormen wij de brug, het verbindende puzzelstukje naar de corporatiewereld:

  • het bestuderen, beoordelen, concretiseren en markt-klaar maken van commerciële concepten
  • het definiëren van haalbare duurzame doelen
  • het opstellen van concrete deelplannen om die doelen stapsgewijs te bereiken
  • het inspireren en ‘op locatie’ ondersteunen van betrokken afdelingen en mensen
  • het beoordelen en ‘aanscherpen’ van tenders en aanbestedingen